Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI


Điều 1: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội nhadat.biz.vn
1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích
a) Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
c) Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị.
2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
4. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
5. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
6. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
8. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
10. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
11. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
12. Không gửi các nội dung, văn hóa phẩm bạo lực, đồ trụy, gây hận thù, chia rẽ các cộng đồng dân tộc, tôn giáo, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam và các tin đồn thất thiệt , có hại cho cộng đồng.
13. Khi giao tiếp với người chơi khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.
14. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
15.Không tiết lộ thông tin riêng tư của một cá nhân cụ thể nằm trong giới hạn được pháp luật bảo vệ
16. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của mạng xã hội nhadat.biz.vn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của mạng xã hội nhadat.biz.vn
17. Không spam, rao vặt kiểu spam trên nhadat.biz.vn. Các comment như: "????", “J”, "Vào đây coi nè", "Hay lắm", "Giúp mình với", "Admin ơi"…, sẽ bị xóa mà không cần thông báo.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 2: Quyền của thành viên sử dụng mạng xã hội nhadat.biz.vn.
1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu cấp 1; Mật khầu cấp 2; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.
2. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; sử dụng bàn phím ảo; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; bổ sung, thay đổi số điện thoại; đăng ký Số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản.
3. Được đăng bài viết, hình ảnh, liên kết, video, bình luận trên mạng xã hội nhadat.biz.vn miễn rằng không vi phạm các thỏa thuận sử dụng dịch vụ .
4. Tất cả các thông tin nếu người dùng không muốn chia sẻ công khai thì sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan quản lý pháp luật có thẩm quyền.

Điều 3: Trách nhiệm của thành viên sử dụng dịch vụ mạng xã hội nhadat.biz.vn
1. Để nhận được sự hỗ trợ từ mạng xã hội nhadat.biz.vn, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên website Mạng xã hội nhadat.biz.vn. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực, chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.
2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và mật khẩu. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào từ phía bạn thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. mạng xã hội nhadat.biz.vn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và mạng xã hội nhadat.biz.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho mạng xã hội nhadat.biz.vn về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Khi gặp các bài có nội dung xấu vi phạm quy định nói trên, mong các thành viên hãy tích cực gửi thông báo sai phạm nhằm giúp cho ban quản trị biết để giải quyết kịp thời.
4. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông. Chúng tôi có thể xóa mọi nội dung hoặc thông tin bạn đăng trên nhadat.biz.vn nếu chúng tôi tin rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm thỏa thuận này hay chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin là chúng tôi đã sai khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại
5. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 1 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm mạng xã hội nhadat.biz.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
6. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
7. Thành viên được phép đăng các bài viết, tin tức sưu tầm từ các nơi khác nhưng phải ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc theo đúng quy định của pháp luật. Các thành viên tự chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp. nhadat.biz.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền của các nội dung chia sẻ của các thành viên.

Điều 4: Quyền của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội nhadat.biz.vn
1. Chúng tôi có quyền thương mại hóa dịch vụ trên nhadat.biz.vn (nếu có) tuy nhiên, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận này. Chúng tôi tuyệt đối không bán lại nội dung, thông tin của thành viên nếu không được sự cho phép của thành viên đó.
2. Ban quản trị nhadat.biz.vn có quyền chỉnh sửa hoặc xóa các bài viết, bình luận của thành viên trong trường hợp thấy nội dung đó không phù hợp với các quy định.
3. Nếu bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng thì chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, xóa tài khoản truy cập và chúng tôi có quyền phối hợp cung cấp thông tin cá nhân bạn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
4. Mạng xã hội nhadat.biz.vn có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại thỏa thuận này.
5. Trong trường hợp xấu nhất vì hoạt động của nhadat.biz.vn không đạt hiệu quả, buộc lòng chúng tôi phải đóng website. Khi đó, chúng tôi sẽ báo trước cho bạn tối thiểu trướng 3 tháng. Chúng tôi cũng phải buộc phải tạm dừng, đóng cửa trang web theo đề nghị của cơ quan pháp luật (nếu có).Chúng tôi không phải bồi thường cho các hành động này.

Điều 5: Trách nhiệm của mạng xã hội nhadat.biz.vn.
1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng và đăng tải thông tin trên trang nhadat.biz.vn.
2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng mạng xã hội nhadat.biz.vn, tuy nhiên mạng xã hội nhadat.biz.vn chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, mạng xã hội nhadat.biz.vn không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
4. Tuân thủ các điều khoản và thỏa thuận sử dụng này một cách nghiêm túc. Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.
5. Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các thay đổi về điều khoản và thỏa thuận. Bạn phải đồng ý thì chúng tôi mới áp dụng các điều khoản và chính sách mới. Việc thông báo chính sách mới nếu có sẽ được thông báo qua email hoặc các pop ip khi bạn truy cập vào nhadat.biz.vn hoặc hiển thị trên tường trang đăng nhập của bạn.
6. Có trách nhiệm xây dựng hệ thống, lưu trữ thông tin đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Chấp hành công tác thanh tra định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm do các hành vi vi phạm pháp luật của mình (nếu có) gây ra và chúng tôi không yêu cầu chia sẻ các khoản chi phí này cho các thành viên sử dụng mạng xã hội.

Điều 6 :Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội nhadat.biz.vn
Nếu bạn vi phạm điều khoản quy định về thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội hoặc theo cách khác tạo rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý có thể cho chúng tôi, chúng tôi có thể gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm và yêu cầu bạn ngay lập tức gỡ bỏ nội dung vi phạm đó. Nếu bạn không gỡ bỏ nội dung vi phạm, chúng tôi sẽ gỡ bỏ, xóa nội dung hoặc buộc sẽ khóa tài khoản của bạn. Nếu bạn vi phạm 03 lần chúng tôi buộc lòng xóa vĩnh viễn tài khoản bạn. Đồng thời chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email của bạn. Bạn cũng có thể xóa tài khoản của mình hoặc làm vô hiệu ứng dụng của mình bất kỳ lúc nào.

Điều 7: Cảnh báo rủi ro khi lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên trang nhadat.biz.vn
1. Chia sẻ nội dung và thông tin của bạn Bạn sở hữu tất cả các nội dung và thông tin bạn đăng trên nhadat.biz.vn và bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua thông tin cá nhân và cập nhật thông tin cá nhân.
- Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (nội dung IP), bạn mặc định cho chúng tôi bản quyền của bạn: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng trên hoặc liên quan tới nhadat.biz.vn. Và kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn trừ khi nội dung của bạn được chia sẻ với người khác và những người đó chưa xóa nội dung đó.
- Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như làm rỗng thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).
- Khi bạn công bố nội dung hoặc thông tin bằng cách điền thông tin cá nhân hoặc cập nhật thông tin cá nhân, có nghĩa là bạn đang cho phép mọi người bao gồm những người là thành viên của nhadat.biz.vn, truy cập, sử dụng thông tin đó.
- Chúng tôi luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về nhadat.biz.vn nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).
2. An toàn Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho nhadat.biz.vn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo an toàn cho nhadat.biz.vn, với các cam kết sau từ phía bạn:
- Bạn sẽ không vi phạm quy định như spam trên nhadat.biz.vn
- Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên nhadat.biz.vn.
- Bạn sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.
- Bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.
- Bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
- Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.
- Bạn sẽ không dùng nhadat.biz.vn để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
- Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của nhadat.biz.vn.
3. Đăng ký và bảo mật tài khoản
Người dùng nhadat.biz.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản Sau đây là một số cam kết của bạn đối với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:
- Bạn sẽ không cung cấp mọi thông tin cá nhân sai lệch trên nhadat.biz.vn hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
- Bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.
- Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.
- Bạn sẽ không dùng nhadat.biz.vn nếu bạn dưới 14 tuổi.
- Bạn sẽ không dùng nhadat.biz.vn nếu bạn bị kết án phạm tội tình dục.
- Bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.
- Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.
- Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản (bao gồm mọi Trang) cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.
Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc tên định danh tương tự cho tài khoản hoặc Trang của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc xác nhận lại tên đó nếu chúng tôi tin là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu thương hiệu phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người dùng).

Điều 8. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên mạng xã hội nhadat.biz.vn
1. Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội nhadat.biz.vn với chúng tôi.
Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà chúng tôi niêm yết trên trang chủ mạng xã hội nhadat.biz.vn. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Chúng tôi có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua email mà bạn đã đăng ký.
Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.
2. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân là thành viên của nhadat.biz.vn; Giữa cá nhân là thành viên nhadat.biz.vn với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên nhadat.biz.vn.
Chúng tôi chịu trách nhiệm về mình các nội dung như quy định tại Điều 5 Thỏa thuận này. Chúng tôi không thể, không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho chúng tôi biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm. Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và chúng tôi sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

Điều 9. Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân người sử dụng. Chúng tôi nhận được một số thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:
1. Thông tin của bạn Thông tin của bạn là thông tin bắt buộc phải nhập khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web, wap và thông tin bạn chọn để chia sẻ.
2. Thông tin đăng ký: Khi bạn đăng ký tài khoản nhadat.biz.vn, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính, chứng minh thư. Trong một số trường hợp, bạn có thể đăng ký bằng thông tin khác, như số điện thoại của bạn.
3. Thông tin bạn chọn để chia sẻ: Thông tin của bạn cũng bao gồm thông tin bạn chọn để chia sẻ trên nhadat.biz.vn, như khi bạn đăng cập nhật trạng thái, tải lên ảnh hoặc bình luận về tin của bạn bè.
4. Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn Chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ bạn bè và những người khác, như khi họ tải lên thông tin liên hệ của bạn, đăng ảnh của bạn, đánh dấu bạn vào ảnh hoặc cập nhật trạng thái hoặc tại một vị trí hoặc thêm bạn vào một nhóm.
5. Thông tin khác mà chúng tôi nhận được về bạn Chúng tôi cũng nhận được những loại thông tin khác về bạn:Khi bạn đăng những nội dung như ảnh hoặc video trên nhadat.biz.vn, chúng tôi có thể nhận thêm dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm bạn chụp ảnh hoặc quay video
6. Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp.
- Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải
- Để hiển thị theo yêu cầu của bạn.
- Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của nhadat.biz.vn.
- Ngoài các mục đích trên chúng tôi không được phép thu thập, sử dụng thông tin của bạn vào bất kỳ mục đích gì.

Điều 10. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
- Chúng tôi cũng xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân, thông tin riêng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin của bạn theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Điều 11. Thông tin bổ sung
1: Các điều khoản quy định tại Quy chế sử dụng mạng xã hội nhadat.biz.vn 2015 và thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của mạng xã hội nhadat.biz.vn được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. mạng xã hội nhadat.biz.vn sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
2: Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

LƯU Ý:
• Nên dùng tiếng Việt có dấu khi gửi bài trên nhadat.biz.vn. Hạn chế tối đa pha trộn ngoại ngữ (trừ các trường hợp trích dẫn cần thiết), nói lái, cố tình nói ngọng, nói lóng.
• Đề nghị thành viên sử dụng bộ mã Unicode để gõ Tiếng Việt có đầy đủ dấu và không viết hoa toàn bộ, tô đậm, viết nghiêng, phóng to toàn bộ các chữ.


BAN QUẢN TRỊ nhadat.biz.vn